logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

599 Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, 11000 Београд
КоординаторБиљана Којовић, biljana.kojovic@eunet.rs, 011/616-76-47, 063/214-974
АуториЉерка Ђорђевић, Биљана Којовић, Јасна Вуклиш
РеализаториЉерка Ђорђевић, Биљана Којовић, Јасна Вуклиш, Гордана Цветковић, Ана Којић
Општи циљевиУнапређивање компетенција васпитача у процесу пружања подршке развоју деце са тешкоћама у вршњачком окружењу (стратегије у раду са децом у чијем понашању се манифестују специфичне дисфункције); Унапређење квалитета инклузивног вртића
Специфични циљевиПознавање и примена законске регулативе у домену инклузивног васпитања и образовања (право на ИОП); Креирање окружења које подржава инклузију деце са тешкоћама у развоју и учењу; Развијање знања и осетљивости за права и потребе деце са тешкоћама у развоју
Садржај и активности 1. Упознавање са законском регулативом у области инклузивног образовања. 2. Сензибилизација васпитача и превазилажење отпора које прате укључивање деце са специфичним развојним проблемима у васпитну групу (развијање знања и осетљивости за права и потребе деце са тешкоћама у развоју и учењу – деца најбоље уче у вршњачком окружењу). 3. Законитости психомоторног развоја и њихове импликације на планирање васпитно-образовног рада са децом. 4. Утицај сензорног развоја на свеукупни психофизички развој (репертоар игара и активности за подстицање сензорног развоја). 5. Развојни задаци на путу одрастања и улога васпитача у креирању оптималног окружења – примена методе „Floor time“ у подстицању дечјег развоја и учења; упознавање са основним карактеристикама развојних дисфункција и њиховим импликацијама на васпитно-образовни процес; јачање професионалних компетенција у домену посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања као основе за развијање програма у васпитној групи/документовање дечјег напредовања у развоју и учењу; јачање професионалних компетенција васпитача у домену планирања васпитно-образовног рада у односу на специфичне тешкоће које дете манифестује (предлози стратегија подучавања, игара и активности) – оштећење вида, оштећење слуха, поремећаји гласа/језика/говорне комуникације, моторичких поремећаја, хроничне болести, снижене интелектуалне способности, поремећаји пажње/хиперактивност, поремећаји из аутистичног спектра; јачање професионалних компетенција васпитача у домену сарадње са породицом.

Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)