logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

598 Основе програма у нашој васпитној групи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториЈасмина Вулетић, Снежана Јадрановић
РеализаториЈасмина Вулетић, Светлана Димитријевић
Општи циљевиУнапређивање квалитета планирања, програмирања, остваривања и вредновања васпитно-образовног рада, у васпитној групи
Специфични циљевиУнапређивање вештине развијања програма у конкретној васпитној групи, полазећи од Основа програма и прилагођавањем реалном контексту.
Садржај и активности 1 Увођење учесника семинара у терминолошко појашњење Основа предшколског програма; Предшколског програма установе; Програма васпитне групе (заједничко --специфично, шири контекст – реалан контекст). 2. Препознавање актуелних проблема, слабости и потреба у развијању програма конкретне васпитне групе (аутентичан програм). 3. Увежбавање вештине посматрања, праћења и документовања кроз рад на штампаном и видео материјалу. 4. Планирање на основу резултата посматрања, индивидуализација, припрема за активност. 5. Планирање уз активно учешће родитеља и уважавање локалног окружења – месечно/тематско, недељно, дневно планирање. 6. Реализација васпитно–образовног рада кроз различите методе и облике (квалитетно учење, подстицајна средина за учење, етос). 7. Индивидуализација у раду са децом. 8. Евалуација/самоевалуација у функцији даљег планирања. 9. Евиденција/ белешке о деци. 10. Тимски рад у вртићу.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)