logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

597 Организовање физичких активности у радној соби Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење васпитача Београда, Бирчанинова 18а, 11000 Београд
КоординаторЗлатко Гајић, gajic.z@sbb.rs, 011/233-07-20, 065/233-07-20
АуториЗлатко Гајић
РеализаториЗлатко Гајић
Општи циљевиУпознавање са организацијом физичког васпитања у радној соби
Специфични циљевиУпознавање са организацијом садржаја за физичко васпитање у радној соби; Упознавање са организацијом активности за физичко васпитање у радној соби; Упознавање са организацијом средине за физичко васпитање у радној соби; Упознавање са организацијом подстицаја за физичко васпитање у радној соби
Садржај и активности 1. Избор и структура програмских садржаја за физичко васпитање у условима радне собе (упознавање са програмским могућностима и планирање у тимовима). 2. Организација, вођење и вредновање активности за физичко васпитање у условима радне собе (упознавање са могућностима и практично изражавање у тимовима). 3. Обезбеђивање ресурса припрема и ажурирање средине за физичко васпитање у условима радне собе (упознавање са могућностима и стваралачко обликовање центара за физичко васпитање у радној соби). 4. Успостављање атмосфере, професионалне мотивације и сарадње са локалном спортском заједницом за подстицање физичког васпитања у условима радне собе – упознавање тимова деце и родитеља и представљање примера.
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)