logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

596 Од осећања до сазнања – програм за развој емоционалне компетенције код деце касног предшколског узраста Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаДечја установа „Дечја радост“, Змај Јовина 59, 22406 Ириг
КоординаторСпоменка Дивљан, sdradost@yahoo.com, 022/322-958, 063/115-60-25
АуториОлгица Стојић, Споменка Дивљан, Неда Аврамов
РеализаториОлгица Стојић, Споменка Дивљан, Неда Аврамов
Општи циљевиОсвешћивање значаја развоја емоционалне компетенције код деце; Oснаживање учесника да у раду са децом примењују програм за развој емоционелне компетенције код деце
Специфични циљевиПроширивање знања учесника о утицају емоција на дечје понашање и реаговање; Подстицање емоционалне регулације код учесника; Искуствено спознавање значаја каналисања аверзивних емоција; Проширивање знања учесника о техникама каналисања аверзивних емоција: Појачавање осетљивости учесника на емпатско реаговање; Унапређивање васпитних компетенција учесника, а посебно у домену социјализације емоција; Оснаживање учесника за примену приручника у раду са децом на развоју емоционалне компетенције код деце
Садржај и активности 1. Упознавање учесника са теоријским приступом у вези са значајем емоционалне интелигенције. 2. Искуствено повезивање учесника са значајем емоција на предшколском узрасту и трансфер на одрасло доба. 3. Схватање значаја и удела емоција у понашању и доношењу одлука. 4. Освешћивање личног реаговања код аверзивних емоција. 5.Технике каналисања аверзивних емоција. 6.Значај и васпитљивост емпатског реаговања. 7. Методско упознавање са приручником за рад са децом.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)