logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

595 Од игре до здравља Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске Комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 011/267-62-32, 065/474-70-10
АуториДаница Џиновић Којић
РеализаториДаница Џиновић Којић, Драган Мартиновић, Драган Бранковић, Љиљана Митровић, Вера Ћеранић
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности медицинских сестара и васпитача неопходних за остваривање циљева неге и васпитања деце узраста од 1 до 3 године и у предшколском узрасту
Специфични циљевиОспособљавање медицинских сестара и васпитача за практичну примену садржаја, метода и облика рада из активности понуђених програмом
Садржај и активности 1. радионица „Хајде да се играмо“ (садржај се реализује у оквиру тематских подручја „Свако ради као ја“; „Ја и моји другови у игри“; „Трагом својих покрета“ – основни садржаји ових радионица, природни облици кретања и њихови начини, користе се у свим формама рада). 2. радионица „Моје тело вежбама обликовано дело“ (садржај се реализује у оквиру тематских подручја „Све што расте, хтело би да расте“. „Вежбање и здравље“ тежиште је на томе шта поједини делови тела и тело може да уради; за децу од једне до три године и предшколског узраста то су вежбе обликовања, чији је циљ функционално оспособљавање локомоторног и манипулативног система са усмереним утицајем на телесне мишиће и зглобове; Програм обухвата разноврсне комплексе вежби обликовања, а примењују се у смислу превенције, компензације, корекције. Од редоследа вежби зависи правилна смена рада и одмора, што је на овом узрасту веома битно. Све вежбе обликовања изводе се уз примену реквизита. У програму се изводе уз примену играчака и реквизита ради боље мотивације, правилног извођења и бржег усвајања. У избору вежби, у програму је избегнут шаблон, користе се вежбе уз музику и занимљиве реквизите. 3. радионица „Шта све може моја играчка – реквизит (реализација у оквиру тематског подручја „Покажи ми како се вежба... богата васпитна искуства за сву децу и дају значајан допринос ширим циљевима који су у вези са здравим начином живота.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)