logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

593 НТЦ систем учења – развој укупних способности детета Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, 21100 Нови Сад
КоординаторРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 064/642-26-42
АуториРанко Рајовић, Урош Петровић
РеализаториРанко Рајовић, Урош Петровић, Федор Мунижаба, Жељка Николашевић, Драгана Чикош
Општи циљевиУнапређивањe интелектуалних способности деце и рана идентификација и стимулација даровитих на основу најновијих научних достигнућа из неурофизиологије
Специфични циљевиПосебним вежбама стимулисати развој способности и елиминисати примарне рефлексе који коче когнитивни развој; Стимулација развоја функционалног знања
Садржај и активности 1.Увод – Неурофизиологија, развој мозга; Развој акомодације (вежбе). 2. Функционално размишљање; Загонетне приче и питања; Како саставити загонетну причу. 3. Значај учења апстрактних симбола; Технике повезивања апстрактних симбола; Вежбе координације и меморије. 4. Мисаоне класификације, мисаоне серијације, асоцијације, аналогије. 5. Повезивање апстрактних симбола и музике, развој асоцијативног рамишља; Значај стимулације осталих чула. 6. Анализа рада и консултације.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)