logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

592 Наши кораци кроз екологију Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Лане" Гроцка, Хајдук Вељка 31, 11000 Гроцка
КоординаторЈован Максимовић, lanevrtic35@yahoo.com, 011/850-20-56, 060/807-55-04
АуториВера Миланов
РеализаториВера Миланов, Марина Бошковић, Марина Цветановић, Наташа Илић
Општи циљевиСтручно усавршавање васпитача за примену еколошких садржаја у раду са децом ради подизања опште свести и квалитета активности на виши ниво
Специфични циљевиПодизање еколошке свести уз развијање еколошке одговорности и стицање искустава за креирање сопствене праксе и практичне примене у раду са децом
Садржај и активности 1. Игра релаксације под називом „Чинквина“, радионица – практичне еколошке активности у раду са децом. 2. Игра релаксације под називом „Пренос покрета у ланцу“. 3. Радионица – зашто рециклажа и њен значај. 4. Игра релаксације под називом „Туширање еколошким порукама“. 5. Радионица – могућности и начини уређења окружења вртића.
(теорија + радионица). игре, радионице.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)