logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

591 Наше јасле као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа Чукарица, Пожешка 28, 11000 Београд
КоординаторКатарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 011/354-25-42, 064/842-93-52
АуториКатарина Ђурић, Јелица Гагић
РеализаториКатарина Ђурић, Јелица Гагић
Општи циљевиУпознавање учесника са изворима и симптомима стреса код деце и одраслих и развијање активног приступа стресним ситуацијама
Специфични циљевиОспособљавање учесника за креирање средине, игара и активности за опуштање деце у јаслама, примену антистрес техника и превенцију професионалног сагоревања
Садржај и активности I. „Мисли о себи“: 1. Стрес и психофизички симптоми стреса (појам, извори и симптоми). 2. Начини реаговања на стрес (вежба – учесници, процењујући симптоме стреса у искуственој ситуацији добијају могућност самоувида у властите реакције на стрес). 3. Игрица за релаксацију учесника. 4. Хронични стрес. 5. Препознати симптоме (вежба – чек-листа – симптоми стреса; извори стреса и стратегије за превазилажење; израда личне стратегије – домаћи задатак). 6. Мене опушта (вежба – размена искустава у вези са техникама релаксације на основу припремљених описа). 7. Стратегије за превладавање стреса. 8. Технике релаксације (вежба – демонстрација и испробавање техника). 9. Професионално сагоревање (појам, симптоми, превенција). 10. Инвентар сагоревања (вежба – попуњавање и обрада резултата). 11. Игрица за релаксацију. 12. Комуникација, асертивност (Конфликти и стрес; Вештине комуникације у превенцији и превазилажењу конфликата и стреса). 13. Решавање проблем ситуацијa (вежба – игра улога). II. „Мисли о деци“: 1. Извори стреса код деце 2. Симптоми стреса код деце (вежба – панел дискусија). 3. Како препознати темперамент малог детета. 4. Адаптација на јасле као извор стреса (вежба – креирање активности према типу темперамента детета). 5. Игрица за релаксацију. 6. Ране когнитивне шеме и развојне потребе деце. 7. Адаптација као добар почетак повезивања стечених сазнања. 8. Агресивност као последица стреса. 9. Поступци за превазилажење (вежба – разрада стратегије за поступање кад дете уједа или удара друго дете). 10. Игрица за релаксацију. 11. Активности и игре за релаксацију у јаслама (први део – гледање и анализа кратког филма). 12. Сестра као модел и креатор (први део – креирање социјалне средине у јаслама, са аспеката самовредновања и сарадње са породицом). 13. Опуштајућа социјална средина (вежба – дебата, израда постера). 14. Игре и активности за опуштање у јаслама (други део – излагање и презентација игара, дискусија и резиме). 15. Игрица за релаксацију (вежба – свакодневне рутине као могућности за релаксацију и „чаробне активности“ – предлози игара за опуштање деце у јаслама). 16. Сестра као модел и креатор (други део – улога сестре у креирању и релизацији, вежба – Обуците Цицу – израда лутке; учесници и водитељи дају резиме ове теме). 17. Израда плана акције (вежба –партнeри за подршку у реализацији програма праве план активности и договор о другом сусрету. II. Други сусрет: 1. Панел-дискусија (учесници износе своја искуства у реализацији програма – примена и уочене добити, тешкоће у раду и предлози решења). 2. Постер презентација (учесници приказују реализоване активности са децом. 3.Искуства у примени активног приступа стресу и превенцији професионалног сагоревања и вештинама асертивне комуникације у проблем ситуацијама.
18. Евалуација.
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)