logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

590 Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа Чукарица, Пожешка 28, 11000 Београд
КоординаторКатарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 011/354-25-42, 064/842-93-52
АуториКатарина Ђурић, Јелица Гагић
РеализаториКатарина Ђурић, Јелица Гагић
Општи циљевиУпознавање учесника са изворима и симптомима стреса код деце и одраслих и развијање активног приступа стресним ситуацијама
Специфични циљевиОспособљавање учесника за креирање средине и активности за опуштање деце у вртићу, примену антистрес техника и превенцију професионалног сагоревања
Садржај и активности I. „Мисли о себи“: 1. Стрес и психофизички симптоми стреса (појам, извори и симптоми). 2. Начини реаговања на стрес (вежба – учесници, процењујући симптоме стреса у искуственој ситуацији добијају могућност самоувида у властите реакције на стрес). 3. Игрица за релаксацију учесника. 4. Хронични стрес. 5. Препознати симптоме (вежба – чек-листа – симптоми стреса; извори стреса и стратегије за превазилажење; израда личне стратегије – домаћи задатак). 6. Мене опушта (вежба – размена искустава у вези са техникама релаксације на основу припремљених описа). 7. Стратегије за превладавање стреса. 8. Технике релаксације (вежба – демонстрација и испробавање техника). 9. Професионално сагоревање (појам, симптоми, превенција). 10. Инвентар сагоревања (вежба – попуњавање и обрада резултата). 11. Игрица за релаксацију. 12. Комуникација, асертивност (Конфликти и стрес; Вештине комуникације у превенцији и превазилажењу конфликата и стреса). 13. Решавање проблем ситуацијa (вежба – игра улога). II. „Мисли о деци“: 1. Извори стреса код деце 2. Симптоми стреса код деце (вежба – панел дискусија). 3. Развојне потребе деце и емоционална интелигенција. 4. Игрица за релаксацију учесника. 5. Индивидуализовани приступ у вртићу. 6. Тачке ослонца (вежба – креирање активности које подстичу развојне снаге и самопоштовање детета). 7. Теорија избора и асертивна комуникација за децу. 8. Агресивност као последица стреса. 9. Принципи позитивне дисциплине. 10. Поступци за превазилажење (вежба – разрада стратегијa – поступци у ситуацијама кад дете удара друго дете). 11. Игрица за релаксацију. 12. Активности и игре за релаксацију у вртићу – први део (гледање и анализа кратког филма). 13. Васпитач као модел и креатор, други део – Креирање социјалне средине у вртићу (самовредновање; сарадња са породицом; вежба – опуштајућа социјална средина; дебата учесника, израда постера). 14. Игре и активности за опуштање у вртићу – други део Игрица за релаксацију (вежба – свакодневне рутине као могућности за релаксацију и „чаробне активности“ – учесници дају своје предлоге игара за опуштање деце у вртићу). 15. Васпитач као модел и креатор, други део – Улога васпитача у креирању и релизацији (вежба – обуците Цицу – израда лутке; учесници и водитељи дају резиме ове теме). 16. Израда плана акције (партнeри за подршку у реализацији програма праве план активности и договор о другом сусрету). III. “Супервизија“: Панел-дискусија – учесници износе своја искуства у реализацији програма (примена и уочена корист, тешкоће у раду и предлози решења); Постер презентација (учесници приказују реализоване активности са децом); Искуства у примени активног приступа стресу и превенцији професионалног сагоревања и вештинама асертивне комуникације у проблем ситуацијама. 17Евалуација.

Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)