logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

589 Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПредшколска установа, Караџићева 3а, 23100 Зрењанин
КоординаторМаја Шујица, maja.sujica@gmail.com, 023/510-538, 064/824-80-90
АуториМаја Шујица, Нино Рајачић
РеализаториМаја Шујица, Нино Рајачић
Општи циљевиУнапређивање програма музичког и физичког васпитања у предшколским установама и основним школама
Специфични циљевиКроз извођење семинара дати и пружити што бољу слику о корелацији музичког и физичког васпитања; Развијање вештина и способности васпитача и учитеља у планирању и извођењу активности из области музичког и физичког васпитања
Садржај и активности 1. Програм и план рада на семинару. 2. Могућности корелације музике и покрета у настави. 3. Музика, покрет и њихова корелација у савременој настави (Корелација музике и покрета у јутарњем превентивном вежбању; рекреативној паузи; музичким играма). 4. Музичка драматизација. 5. Плесна импровизација. 6. Правилан избор музике за реализацију активности.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)