logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

588 Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, 24100 Суботица
КоординаторДијана Копуновић, dkopunovic@gmail.com, 024/646-424, 064/150-42-20
АуториДушица Бојовић, Дијана Копуновић
РеализаториДушица Бојовић, Дијана Копуновић
Општи циљевиОвладавање техникама приповедања и елементима који чине приповедачки процес интерактивном формом; Методички аспекти интерпретације књижевног текста
Специфични циљевиИмплементација драмских техника у приче ради повећања степена комуникационог процеса; Обучавање техникама прилагођавања дечје приче актуелним потребама групе
Садржај и активности 1. Кратак приказ драмског метода (циљеви, користи, ограничења). 2. Драма и позориште у образовању и васпитању (истраживања и препоруке). 3. Какве резултате можемо очекивати употребљавајући активности креативне и неформалне драме. 4. Емоционална интелигенција и драмска игра. 5. Драмске технике – приказ. 6. Драмске технике у приповедачком процесу – функције техника. 7. Интерпретација прича за децу (методички аспекти говорне интерпретације). 8. Избор техника и обрада текстова ради постизања што веће доживљајно-сазнајне мотивације, нарочито код деце са посебним потребама). 9. Примери акционе драматизације. 10. Елементи приповедачког процеса. 11. Представљање драмских техника, корак по корак, усмеравање учесника да се испробају на конкретним садржајима у примени истих.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)