logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

587 Мала ликовна трилогија Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПУ "Бошко Буха" Палилула, Прерадовићева 2а, 11000 Београд
КоординаторМирјана Димитријевић, mimiidea@yahoo.com, 011/344-45-84, 060/344-45-84
АуториМирјана Димитријевић
РеализаториМирјана Димитријевић, Биљана Манојловић
Општи циљевиПодстицање креативног у дечијем ликовном изразу; Истраживање и исказивање новог приступа у процесу едукације и проширивање разумевања ликовних проблема
Специфични циљевиПодучавање васпитача усмерених ка сензибилизацији бело–белих односа у сликарству; Уочавање колористичких односа и упознавање са феноменом простора
Садржај и активности 1. Критичка анализа постојећег стања; упознавање са комплексном монументалношћу „Мале ликовне трилогије“ и план рада. 2. Бело-бело – мишљење бело-белих односа у свету ликовне уметности и отварање визуелне сензибилизације код најмлађих; важност кретања и методичке разраде кроз минималистички постављен задатак у сегменту трилогије бело-бело позориште. 3. Аналитичко-синтетичка мисао (важност разраде на монументалној дисциплини и освешћењу приступа на добијању већих колористичких вредности, начин и средства за сликање на подлогама већег формата; приступ сликарској материји кроз односе аналитичко-синтетичко, велико-мало, целина-детаљ и низ других сазнања на форми, тј. простору главе). 4. Феномен простора као ликовни израз који често решава савремена ликовна уметност (скулпторски реализовано стопало; шта је све простор, шта је све простор и време; шта је све простор као ликовни догађај и како се простор шири из појма стопалс у ентеријер и екстеријер који обухвата ближу околину; посматрање и праћење деце у реализацији овог програма кроз филмовани материјал; практичан рад са учесницима семинара са јасно исказаним дидактичким средствима; анализа резултата са интерном радном изложбом и критичким приступима сваком учеснику посебно; разговор о важности успостављања ликовних мапа за свако дете преко којих се врши сагледавање стања дечијег ликовног израза и рада васпитача.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)