logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

586 Мeтоде за спречавање непожељног понашања код деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа „Бошко Буха“, Душана Јерковића 17а, 22320 Инђија
КоординаторАлександра Јовановић Мађар, interakcija@neobee.net, 021/630-20-83, 063/773-04-17
АуториАлександра Јовановић Мађар
РеализаториВерица Јечменић, Александра Јовановић Мађар
Општи циљевиСоцијализација детета - подстицање пожељних понашања код детета
Специфични циљевиОснаживање поверења између деце и одраслих Јачање социо-емоционалне компетенције и емпатије код деце предшколског узраста
Садржај и активности 1. „Тајм–ин“ – нова дисциплинска метода која гради поверење и унапређује однос између одраслих и детета. 2. Увиђање и навођење различитих приступа у примени методе „Тајм–ин“ и поређење са другим дисциплинским методама које се користе у пракси. 3. Предности и недостаци методе „Тајм–аут“ (која је позната у нашој средини и која се више година примењује у нашим предшколским установама). 4. Презентација примене четири дисциплинска корака у оквиру методе „Тајм–ин“, којима се прекида или превентивно реагује на непожељна понашања деце. 5. Увежбавање нових начина на конкретним примерима из свакодневног рада са децом.

Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)