logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

585 Лутка у јаслицама Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа ''Радосно детињство'', Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторСтојана Зечевић, stojanans@gmail.com, 021/633-98-31, 063/561-495
АуториСтојана Зечевић, Милица Станков, Бранка Дачевић
РеализаториСтојана Зечевић, Милица Станков, Бранка Дачевић
Општи циљевиУпознати медицинске сестре са различитим могућностима коришћења лутке као дидактичког средства за остваривање неге и васпитања деце у јаслицама
Специфични циљевиОснаживање медицинске сестре за употребу лутке, лутка игре и драматизације у остваривању неге и васпитања деце; Подстицати креативност у изради лутке
Садржај и активности 1. Уводна радионица. 2. Циљеви и задаци програма. 3. Лутка кроз историју – значај за дете. 4. Зашто лутка и лутка игра? 5. Врсте лутака и лутке које су примерене за употребу у јаслицама. 6. Критеријуми за добру играчку (лутку ). 7. Принципи луткарства и сценског израза. 8. Значај игре за развој деце раног узраста. 9. Значај лутке за дете – психолошки аспекти. 10. Како дете да упознамо са лутком? 11. Примена лутке у јаслицама (у процесу адаптације; лутка као мотивационо средство; лутка као средство за развој говора и комуникације –вербалне и невербалне; осамостаљивање деце и стицање културно-хигијенских навика). 12. Примери добре праксе – лутке које су израдиле медицинске сестре уз консултације са стручним сарадницима и њихова примена у свакодневном раду. 13. Радионице – Радионица I – Анализа снимка лутка игре „Лав и миш“; Практична обука учесника за примену лутке у раду са децом. Радионица II – Извођење лутка игре ( одређени садржај и тема); Планирање активности које ће медицинске сестре реализовати у раду са децом уз коришћење лутке. Радионица III – Израда гињоле и упознавање учесника са лутком. 14. Супервизијски блок – Дискусија и анализа практичних радова који су настали након реализације програма (лутке, како су направљене и у којим активностима су коришћене; фотодокументација, видео-снимци и усмено излагање ).

Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)