logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

584 Консултативна и едукативна подршка у превенцији раних развојних поремећаја код деце од 1. год. до поласка у школу Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦ.С.П.Е.Р, Маршала Бирјузова 16, 11000 Београд
КоординаторАдемовић Сабина, office@edukacija-rehabilitacija.org, 011/303-01-20, 064/120-69-91
АуториНаташа Досевска, Милијана Селаковић, Наталија Ристић, Татјана Говедарица, Новка Грбић
РеализаториНаташа Досевска, Милијана Селаковић, Наталија Ристић, Татјана Говедарица, Новка Грбић
Општи циљевиСензибилизација, едукација и подршка стручног кадра у предшколским установама и родитеља за препознавање, подржавање и пружање помоћи деци са сметњама у развоју укљученој у васпитним групама
Специфични циљевиПодизање нивоа свесности о сметњама које се крију иза манифестованих облика понашања; Информисање о одступањима од типичног развоја, раној детекцији и превенцији настанка развојних поремећаја; Усвајање корисних знања о приступима, методама и техникама рада са децом са различитим врстама сметњи у развоју; Овладавање вештинама битним за израду и реализацију индивидуалних планова рада са акцентом на посматрање, праћење и процењивање дететових снага и слабости; Ојачавање тимског вођења деца са сметњама у развоју из васпитних група
Садржај и активности 1. Ране интервенције у фокус ставља дете са његовим индивидуалним карактеристикама, али га посматра у контексту породице и шире социјалне средине – предшколска установа. 2. Програмом је предвидђено да учесници добију основне информације о биолошким основама раних развојних поремећаја (препознавање оних понашања код детета која би могла имати узрок у биологији), овладају знањима о терапијским приступима – реедукација психомоторике, сензорно интегративна терапија, TEACCH, ABA, DIR /floor time – и могућностима примене елемента ових приступа у условима предшколске установе. 3. Овладавање вештинама препознавања снага и слабости детета, прилагођавања предшколских програма детету са сметњама у развоју и његово укључивање у вршњачку групу.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)