logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

582 Комуникативна и стваралачка употреба говора Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, 11000 Београд
КоординаторРадмила Ивановић, podgora@ptt.rs, 011/252-33-20, 064/356-79-26
АуториРадмила Ивановић
РеализаториРадмила Ивановић, Татјана Матијаш
Општи циљевиСтручно усавршавање васпитача за унапређивање говорног развоја предшколске деце
Специфични циљевиКако и на који начин развијати код деце различиту комуникативну употребу говора; Како процењивати говорна постигнућа деце; Како на основу процене и захтева Основа програма развијати аутентичан програм који је примерен актуелним и могућим постигнућима деце; Како извршити избор садржаја; Како препознати и култивисати дечје говорно-стваралачке способности; Како пратити и процењивати развијање програма (активности деце); Како правити увид у свој рад у циљу стварања програма који је прилагођен потребама деце
Садржај и активности 1. Комуникативна употреба говора (комуникативне и приватне функције говора на предшколском узрасту; подстицање комуникативних способности деце – свакодневни животни контекст; игре, говорне активности; невербална комуникација; васпитач као истраживач дечјег говора; дечја игра; симболичка игра; спонтане говорне игре деце; играње речима; дечја игра и стваралаштво; подстицање говорног стваралаштва на предшколском узрасту. 2. Садржаји на супервизији: Анализа и презентовање резултата евалуационог упитника- – повратна информација; Презентација искуства у примени програма – постигнућа, увиди, промене, проблеми...; Трендови у савременим истраживањима – неке одлике делатног истраживања; Предлози постпрограмских активности за одржање идеје програма; Могућности за прилагођавање програма; Савремени приступ бајци, басни, причи, песми...; Писани језик –посебна употреба језика у односу на вербални говор – како развијати интересовања деце за писану употребу језика (или друге теме по договору и предлогу учесника); Родитељи у дечјем вртићу... 3. Евалуација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)