logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

581 Компетенције васпитача за развој еколошке свести и рационално коришћење енергетских потенцијала Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, 21100 Нови Сад
КоординаторРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 064/642-26-42
АуториАнђелка Булатовић, Власта Сучевић
РеализаториАнђелка Булатовић, Власта Сучевић, Отилиа Велишек – Брашко
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколским установама и пружање додатне подршке у раду на развоју еколошког образовања и повећању еколошке свести и свести о рационалном коришћењу енергетских потенцијала, као и важности обновљивих извора енергије у земљи како би произвели еколошки образованог и одговорног члана друштвене заједнице, односно некога ко може да доприноси рационалнијем коришћењу енергетских потенцијала и утиче на очување животне средине
Специфични циљевиПрограм еколошког образовања намењен едукацији васпитача треба да оствари следеће циљеве: да пружи релевантна еколошка знања, особито знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности; да развија свест васпитача и деце о значају рационалне потрошње енергије и значаја који то има за одрживи развој целог региона; подизање свести о могућностима и користи које имамо од шире употребе обновљивих извора енергије и постизања веће енергетске ефикасности; подстицање посвећености васпитача промовисању обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности; унапређује образовање о околини и одрживом развоју; достизање вишег нивоа педагошких вештина и компетенција васпитача
Садржај и активности 1. Одређење кључних појмова. 2. Еколошки приступи у образовању и васпитању и преокрет у култури. 3. Еколошко образовање и потреба за еколошко-педагошком компетенцијом васпитача. 4. Чиниоци еколошког образовања (еко)педагози, васпитачи, породица. 5. Компоненте еколошке свести. 6.Корисна енергија. 7. Природна енергија. 8. Енергетски ресурси. 9.Обновљиви извори енергије. 10. Необновљиви извори енергије. 11. Енергијски загађивачи животне средине. 12. Енергетски и еколошки значај ефикасног коришћења енергије и мере за побољшање енергетске ефикасности. 13. Могућности уштеде енергије и коришћење енергије из обновљивих извора. 14. Иновирање и осавремењивање васпитно-образовних планова и програма везаних за образовање о околини и одрживи развој. 15. Методолошки приступи и методолошке тешкоће у истраживању еколошке свести и свести о рационалном коришћењу енергије. 16. Еко-радионице за децу и израда образовног материјала. 17. Сарадње са родитељима и локалном средином, ради јачања свести и образовања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и значаја рационалне потрошње енергије као вид садржајне консултације. 18. Евалуација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)