logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

580 Керамика: традиција, уметност, радост – основни програм Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске Комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 011/267-62-32, 065/474-70-10
АуториMaja Стефановић, Весна Живановић
РеализаториТатјана И. Радојковић, Ненад Радојковић, Вук Пантелић, Маја Стојановић, Љиљана Митровић
Општи циљевиОспособљавање васпитача и учитеља за креативно-производни рад ради унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног процеса
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање васпитача и учитеља; Оспособљавање васпитача и учитеља до нивоа могућности преношења вештина (едукатори, едукатори едукатора); Омогућавање услова који подстичу креативност код деце предшколског и школског узраста; Способност изражавања личне креативности, примена садржаја који доводе до дубљег и адекватнијег доживљавања; Формирање стваралачких способности и подстицање активног стремљења детета да упозна свет који га окружује и да га стваралачки изрази
Садржај и активности а) Упознавање са материјалом и историјатом обраде глине – од праисторије до данас, најстарија и најсавременија грана индустрије. б) 1. Рад „из руке“, лични доживљај глине – основне карактеристике глине; Керамички материјали (спој са природом). 2. Рад са „глистицама“ (грађење форме из „глистица“; „глистице“ као декорација). 3. Рад са плочама (прављење плоча, исецање, рад око и унутар модела). 4. Сушење, процес, могуће грешке при сушењу; наношење енгобе – декорација; термички третман; подела керамичких производа; појам синтеровања, скупљање и проблеми до којих доводи. 5. Бисквитирање (процес, ток, физичке и хемијске промене у материјалу). 6. Наношење глазуре (поливање, умакање, наношење четком). 7. Термички третман глазуре (температурни распон). в) Рад на точку: 1. Упознавање са принципима рада. 2. Развој облика у скици – на колу; функција и облик; идеја и облик. 3. Сушење, процес, могуће грешке при сушењу (наношење енгобе – декорација; термички третман; подела керамичких производа; појам синтеровања, скупљање и проблеми до којих доводи). 4. Бисквитирање (процес, ток, физичке и хемијске промене у материјалу). 5. Наношење глазуре (поливање, умакање, наношење четком). 6. Термички третман глазуре (температурни распон). г) 1. Упознавање са материјалом. 2. Израда калупа за основни облик чиније, скидање калупа са модела (теоријски део). 3. Могућности – скица, идеја, разрада.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)