logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

579 Керамика: традиција, култура, радост – коло Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 065/474-70-10
АуториМаја Стефановић, Весна Живановић
РеализаториЉиљана Митровић, Вук Пантелић, Маја Стојановић, Ненад Радојковић, Татјана И. Радојковић
Општи циљевиОспособљавање васпитача и учитеља за креативно-производни рад, у циљу унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног процеса
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање васпитача и учитеља; Оспособљавање васпитача и учитеља до нивоа могућности преношења вештина (едукатори, едукатори едукатора); Способност изражавања личне креативности, примена садржаја који доводе до дубљег и адекватнијег доживљавања; Формирање стваралачких способности и подстицање активног стремљења детета да упозна свет који га окружује и да га стваралачки изрази; Развијање личне одговорности у партиципацији у развоју друштва као основа за јачања самопоштовања и поштовања друштвене средине у односу на циљну групу (васпитаче, учитеље); Продубљивање осетљивости за тимски рад; Стицање знања и вештина у раду на точку.
Садржај и активности 1. Упознавање са принципима рада. 2. Израда основних форми на точку. 3. Конкретизација форме кроз надоградњу и декорисање. 4.Финализација вртених униката. 5.Током мануелне обраде информисање полазника са керамиком, кроз историју до данашњих дана.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)