logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

578 Керамика: традиција, култура, радост – калупи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 065/474-70-10
АуториВесна Живановић, Маја Стефановић
РеализаториЉиљана Митровић, Вук Пантелић, Маја Стојановић, Татјана Иванишевић Радојковић
Општи циљевиОспособљавање васпитача и учитеља, за креативно-производни рад, у циљу унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног процеса
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање васпитача и учитеља; Оспособљавање васпитача и учитеља до нивоа могућности преношења вештина (едукатори, едукатори едукатора); Способност изражавања личне креативности, примена садржаја који доводе до дубљег и адекватнијег доживљавања; Формирање стваралачких способности и подстицање активног стремљења детета да упозна свет који га окружује и да га стваралачки изрази; Развијање личне одговорности у партиципацији у развоју друштва као основа за јачања самопоштовања и поштовања друштвене средине у односу на циљну групу (васпитаче, учитеље); Продубљивање осетљивости за тимски рад; Стицање знања и вештина у раду са калупима
Садржај и активности 1. Упознавање са материјалом. 2. Израда калупа. 3. Узимање калупа са форми различитих материјала. 4. Рад са калупима. 5. Конкретизација одливка кроз надоградњу и декорисање, финализација униката.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)