logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

576 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПредшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Раковица, 11000 Београд
КоординаторРадмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 011/358-29-83, 064/135-35-36
АуториДушанка Јерковић, Марија Белензада, Зорица Пантовић, Драгана Спасојевић
РеализаториДушанка Јерковић, Марија Белензада, Зорица Пантовић, Драгана Спасојевић
Општи циљевиОснаживање васпитача на подстицање социјалног развоја деце, указивање на значај позитивне атмосфере и групне динамике у вртићу и на могуће начине њиховог стварања
Специфични циљевиРазвијање и подстицање социјалног развоја деце из улога васпитача и родитеља; Упознавање васпитача са начинима организовања физичке средине као битног чиниоца социјалног развоја деце; Оснаживање васпитача за различите начине организовања социјалне средине; Упућивање васпитача у начине развијања и подстицања пажње и концентрације код деце; Развијање знања и вештина о значају и различитим облицима и начинима сарадње са породицом као значајним чиниоцем у стварању позитивне атмосфере у вртићу; Стицање знања о значају ситуационог учења и развијање вештина коришћења свакодневних животних ситуација за учење деце; Развијање навика за садржајнији приступ гледању позоришних представа за децу
Садржај и активности 1. Пријатна атмосфера. 2. Карактеристике физичке средине. 3. Коришћење неструктуираног материјала. 4. Карактеристике социјалне средине. 5. Кооперативне игре и активности. 6. Пажња код деце предшколског узраста (игре и активности за развијање концентрације и пажње). 7. Родитељски састанци – планирање, реализација. 8. Улога родитеља у стварању позитивне атмосфере у групи. 9. Различити начини укључивања родитеља. 10. Свакодневне ситуације (у гостима, биоскопу, библиотеци, саобраћају... –ситуационо учење. 11. У позоришту (активности пре и после гледања представе).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)