logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

575 Интегрисани приступ – целовита припрема деце за школу и учење Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, 11309 Лештане
КоординаторМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-09-32, 064/135-72-78
АуториМомчило Степановић, Мирјана Стаменковић, Јасмина Петровић, Гордана Петровић, Слађана Обрадовић, Невена Поповић, Весна Петровић, Јасмина Пантић, Сузана Марјановић, Биљана Суботић
РеализаториМомчило Степановић, Мирјана Стаменковић, Јасмина Петровић, Слађана Обрадовић, Невена Поповић, Весна Петровић, Јасмина Пантић, Сузана Марјановић, Биљана Суботић
Општи циљевиОбука полазника за примену иновативне методологије интегрисане припреме деце за школу и учење
Специфични циљевиЕдукација полазника о целовитој припреми деце за школу и учење методама „предчитање“ и "симболичка писменост" које обједињују све области наставног рада
Садржај и активности 1. Интегрисани приступ учењу и настави – Појам и основни принципи интегрисане наставе; Вишеструка интелигенција – различите способности и стилови учења; Припрема за школу, учење и живот; Радионица – Вештине и знања (истраживање структуре вештина и знања којим деца треба да овладају током припреме за учење и описмењавање);
Интегрисана настава – предности и недостаци. 2. У свету симбола – Деца и симболи („симболичка“ писменост); „Читање симбола“; Радионица – Симболи; Истраживање структуре симбола са којима се сусрећу деца предшколског и раношколског узраста; Увођење деце у свет симбола успешним образовним системима; "Симболичка писменост" (методологија увођења ученика у свет симбола); Игре разврставања, ритма и равнотеже; Физиолошка основа учења. 3. Предчитање – интегрисано учење (иновативна метода припреме деце за учење) – Основни принципи методе „предчитање“ (функционалност знања, критичко мишљење); Фазе „предчитања“ (практичне вежбе и модели, методологија која одговара различитим типовима личности ученика, различитим стиловима учења и различитим способностима деце); Целовит развој способности деце (повезаност интелектуалног, емотивног, физичког и духовног развоја); -Интеграција наставних садржаја (матерњи језик, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, свет око нас, математика); Радионица – Вежбе „предчитања“; Израда дидактичког матерјала (интеграција различитих наставних области). 4. Место интегрисане наставе у предметно-часовном систему – Хуманистички ставови о настави, учењу и васпитању; Дисциплиновање деце и ученика у интегрисаној настави. 5. Завршне активности.

Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)