logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

574 Интегративна пракса - интегративни курикулум Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
КоординаторДанијела Видановић, pakadem@ptt.rs, 010/345-237
АуториТатјана Марковић
РеализаториДрагана Бранковић, Татјана Марковић, Данијела Видановић
Општи циљевиЈачање профeсионалних компетенција васпитача у области иновативних модела и приступа у раду (интегративни, пројектантски, проблемски)
Специфични циљевиУпознавање са основним карактеристикама интегративног курикулума, путем анализе и компарације са постојећим, уз спремност за заједничко истраживање, ревидирање, надограђивање према специфичностима саме предшколске установе; Интегративном праксом (имплементацијом курикулума који настаје у њој) у тимском раду развијати самосталност у ауторегулативности вртића; Пројектантским приступом у раду брисати границе између појединих методика обезбеђујући стварање нових целина по угледу на начин на који деца савладавaју проблеме у реалном свету. Персоналном интеграцијом (васпитача у тимском раду, деце у различитим бројчаним и узрасним формацијама) развијати квалитет и интензитет међусобних односа; Упознавање са начинима праћења дечјег развоја (индивидуалних потреба, склоности, потенцијала, интересовања, могућности...) и прављења документације као предуслова за грађење интегративног курикулума; Координисање свих елемената који чине организацију живота и рада: набавку и понуду материјала, распоређивање времена (не учествовање све деце у истим активностима у исто време и на исти начин), структуирање простора (тако да промовише саморегулацију, независност, истраживање, решавање проблема); Развијати особине и квалитете: креативност, независност, спонтаност, маштовитост, радозналост, аутентичност, иницијативност, самопоуздање, сналажљивост у непредвиђеним ситуацијама, способност решавања проблема и сл.; Упознавање са начинима истраживања властите васпитне праксе, „остваренe“ теоријe која не само да се испробава у пракси, него која и настаје у пракси.
Садржај и активности 1. Програм – интегративни курикулум - интегративна пракса. 2. Како мењати праксу, шта мењати и у шта променити. 3. Како извршити промену. 4. Интегративно планирање. 5. Тимски рад.
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)