logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

573 Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе и могућности предшколског детета Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, 11000 Београд
КоординаторЈованка Богданов, jovanka.bogdanov@mpn.gov.rs, 011/361-65-30, 063/835-32-54
АуториЈованка Богданов, Љиљана Маролт
РеализаториЈованка Богданов, Љиљана Маролт, Весна Дасукидис
Општи циљевиОвладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуализованог приступа детету и стратегија за подстицање дечјег развоја
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да препознају и подрже индивидуалне особености сваког детета (интересовања, вештине, искуства, језик, способности, култура); Развијање партнерства са родитељима; Развијање програма који уважава индивидуалне особености деце
Садржај и активности 1. Вишеструке перспективе у процени квалитета сопствене васпитне праксе. 2. Појам и значај развијања индивидуализованог приступа. 3. Шта свако дете чини јединственим. 4. Интерактиван начин развијања програма. 5. Улоге васпитача. 6. Посматрање и праћење у функцији упознавања јединствених карактеристика детета. 7. Индивидуализовано планирање. 8. Индивидуализација средине за учење (интеракција; активности; ритам дана). 9. Подршка дечјем развоју грађењем партнерства са родитељима. 10. Евидентирање и документовање дечјег индивидуалног напредовања – портфолио.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)