logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

572 Игралица-причалица/игре у функцији побољшања говорно-језичког статуса Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа „Бошко Буха“, Прерадовићева 2а, 11000 Београд
КоординаторЈасна Вуклиш, jvuklis@yahoo.com, 011/359-43-75, 063/847-37-70
АуториЈасна Вуклиш
РеализаториЈасна Вуклиш, Ана Којић, Биљана Којовић
Општи циљевиПодстицање говорног развоја кроз игру са акцентом на изазивање, утврђивање и корекцију гласова деце, адекватна припрема деце са говорно-језичким поремећајима за полазак у школу
Специфични циљевиПовећање броја и репертоара активности из области развоја говора и артикулације оспособљавање родитеља и васпитача за реализацију активности које побољшавају говорни статус без обавезне асистенције стручног лица-логопеда
Садржај и активности 1. Анализа досадашње праксе у овој области. 2. Карактеристике развоја говора предшколског детета (од прве до седме године), развој говора у контексту општег развоја. 3. Посматрање и праћење деце у области развоја говора у контексту подржавања и подстицања развоја. 4. Улога одраслог и утицај средине и околности у подстицању развоја говора – подстицајни и ометајући фактори. 5. Улога детета – дете као говорни модел, вршњачко учење, кооперација. 6. Уводне вежбе за побољшање психомоторних функција (акустичке вежбе, вежбе говорних органа, вежбе пажње; вежбе правилног дисања; игре и активности за бољу артикулацију гласова; игре – вежбе за бољи за фонематски слих; игре за развој крупне и фине моторике; игре имитације као моторичка способност; осећај за ритам; координација покрета; игре за богаћење речника; подстицање деце на комуникацију, интеракцију и кооперативну игру).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)