logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

571 Игра слова и речи Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске Комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 011/267-62-32, 065/474-70-10
АуториДанче Тришић
РеализаториДанче Тришић, Вера Ћеранић, Драгана Лакић Радовановић, Јелена Тришић Стајић
Општи циљевиОвладавање вештинама подстицања дечијег сазнајног потенцијала у области развоја говора
Специфични циљевиБогаћење речничког фонда; Увођење деце у област писаног говора и припрема за касније описмењавање; Ангажовање и постепено продужавање пажње код деце; Успостављање јединственог васпитно образовног утицаја породице и вртића; Неговање код деце говора који води сарадњи и комуникацији; Подстицање дечијих мисаоних процеса кроз активну улогу детета; Умрежавање кључних носиоца дечијег развоја и напредовања у процес грађења активности из области развоја говора
Садржај и активности 1. Досадашњи рад у овој области. 2. Карактеристике развоја говора деце на предшколском узрасту. 3. Методе истраживања развоја говора и подршка дечијем развоју у области културе говора. 4. Радионице – Израда средстава (презентација рада из праксе аутора); Успостављање правила игре; Активна улога детета; Прављење заједничког плана за процену дечијих могућности. 5. Представљање приручника „Игра слова и речи“. 6. Презентација ситуација где је добит за дете очигледна. 7. Радионице – Слова и речи (активности које подстичу децу на сарадњу и комуникацију); Говорно стваралачке игре и презентација дечијег стваралаштва; Мотивационе технике за укључивање родитеља; Прављење позивног писма 8. Радионица по групама – Прављење плана активности; Анализа – добит за све учеснике васпитно-образовног процеса (дете, родитељ, васпитач). 9 Евалуација семинара.
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)