logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

570 Заједно у одрастању – сарадња са породицом Компетенцијa: K1
Приоритети: 7
ИнституцијаПУ ''Бамби'', Јосипа Крамера 19, 25230 Кула
КоординаторМарица Мецек, bsuncica@gmail.com, 025/729-990, 064/152-74-45
АуториМарица Мецек, Весна Јововић, Снежана Булатовић
РеализаториМарица Мецек, Весна Јововић, Снежана Булатовић
Општи циљевиПодизање квалитета и континуитет утицаја на развој и напредовање детета у вртићу и породици
Специфични циљевиУочавање значаја: породице у индивидуализацији, усклађених очекивања, саветодавног рада, документовања, евалуације и самоевалуације сарадње
Садржај и активности 1. Међусобна информисаност. 2. Облици сарадње са породицом (значај комбиновања различитих облика сарадње да би се задовољиле различите потребе родитеља). 3. На које све начине делујемо образовно на родитеље. 4. Побуђивање и развијање интересовања родитеља. 5. Међусобна очекивања родитеља и васпитача. 6. Укључивање родитеља у непосредни васпитно-образовни рад (аргументи за, аргументи против). 7. Препоруке васпитачима и препоруке родитељима за успешно укључивање родитеља у непосредан васпитно-образовни рад. 8. Саветодавни рад – значај и суштина. 9. Саветодавни рад са родитељима деце са сметњама у развоју и са проблематичним понашањем. 10. Планирање сарадње са породицом. 11. Развијање квалитетне стратегије сарадње. 12. Родитељи и Припремни предшколски програм. 13. Шта карактерише дете спремно за школу. 14. Улога васпитача, улога родитеља и препоруке родитељима у припреми деце за школу. 15.Улога родитеља у индивидуализацији васпитно-образовног процеса. 16. Родитељ и период адаптације. 17. Значај документовања сарадње са породицом. 18. Евалуација и самоевалуација сарадње са породицом.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)