logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

57 Мерцедес модел васпитања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,4
ИнституцијаПсихополис институт д.о.о., Матице српске 14/1, 21000 Нови Сад
КоординаторТатјана Бањац, psihopolis-ta@nscable.net, 021/473-66-64
АуториЗоран Миливојевић
РеализаториМaja Стопарић, Милица Окиљевић Ћућуз, Олга Трифуновић
Општи циљевиОвладавање основним концептима трансакционе анализе који имају значајну улогу у васпитању, Проширивање стручног знања Мерцедес моделом васпитања (захтеви, похвале и награде, критике и казне)
Специфични циљевиОбука примене Мерцедес модела васпитања; Усвајање специфичних вештина наставног, стручног и васпитачког кадра да на веома јасан начин помогну родитељима да открију и исправе свој васпитни стил
Садржај и активности 1. Препознавање значаја и усвајање метода за формирање „Ја сам ОК – Ти си ОК“ егзистенцијалне позиције. 2. Референтни оквир. 3. Дефинисање „строука“ (позитивна потврда) и „дискаунта“ (негативна потврда) кроз њихов континум (условни и безусловни, позитивни и негативни). 4. Функције стоукова и дискаунта у формирању дететове слике о себи. 5. Три основне димензије васпитања – захтеви, похвале и награде, критике и казне. 6. Разматрање порекла нежељених понашања која су у вези са родитељским васпитним стилом (пресоцијализовано, размажено, презаштићено, занемарено, малтретирано дете).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)