logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

569 Документовање рада у васпитној групи у функцији подстицања дечјег развоја и напредовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, 11000 Београд
КоординаторЉерка Ђорђевић, ljerkadjordjevic@live.com, 011/278-71-45, 064/813-40-47
АуториЉерка Ђорђевић, Гордана Цветковић
РеализаториЉерка Ђорђевић, Гордана Цветковић, Биљана Којовић, Ана Којић
Општи циљевиУнапређење васпитно-образовног рада и процеса документовања у предшколским установама
Специфични циљевиУнапређење процеса посматрања, праћења и документовања дечјег развоја и напредовања, као основе за развијање квалитетног програма у васпитној групи; Унапређење процеса планирања, програмирања и реализације васпитно-образовног рада; Унапређење квалитета социјалне и физичке средине за учење и развој вештина и способности самовредновања и вредновања рада
Садржај и активности 1.Одабрани сегменти Општих основа предшколског програма (схватање о детету; начела васпитно-образовног рада, улоге васпитача у савременој концепцији предшколског васпитања и образовања). 2. Посматрање, праћење и евидентирање дечјег развоја и напредовања (различити инструменти и технике). 3. Вежбање техникa посматрања (видео- материјал). 4. Критеријуми повољне средине за учење (физичке и социјалне; подаци добијени посматрањем као основа за креирање средине; развојна мапа и средина за учење у васпитној групи; улога васпитача). 5. Вредновање и самовредновање процеса планирања и евидентирања васпитно-образовног рада. 6. Израда смерница за планирање васпитно-образовног рада заснованог на вредновању и критичкој анализи. 7. Документација у васпитној групи у функцији ефикасног планирања и остваривања програма, као врста доказа у процесу вредновања и самовредновања. 8. Евалуација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)