logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

568 Дете у драмској игри – и мали глумац је глумац Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Горичка бб, 11300 Смедерево
КоординаторСлободанка Радосављевић, baptaedu@gmail.com, 026/615-139, 064/160-83-95
АуториДушанка Стојковић, Нена Маринковић, Слободанка Радосављевић
РеализаториДушанка Стојковић, Нена Маринковић, Слободанка Радосављевић
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција васпитача у области драмског стваралаштва, унапређивање и подстицање дечјег драмског стваралаштва и изражавања
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина у подстицању стваралаштва, богаћењу драмских активности, развијању способности подржавања дечјих креативних потенцијала
Садржај и активности 1. Значај игре у подстицању дечјег драмског стваралаштва (врсте игара значајних за процес драмског стварања и изражавања). 2. Улога дечјег искуства у стваралачком изразу. 3. Развијање интеракције и стварање услова за активно учешће детета и одраслих. 4. Васпитач-водитељ, васпитач-учесник. 5. Родитељ као партнер и подршка у процесу драмског стварања. 6. Дете као творац (тема, садржаја и форми драмских активности и игара). 7. Процес изнад продуката – како стићи до представе, а сачувати игру.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)