logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

567 Дете са развојним ризиком у предшколској установи Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Заплањска 79, 11000 Београд
КоординаторТатјана Симовић, tatjanasimovic@gmail.com, 037/422-043, 063/621-407
АуториТатјана Симовић, Радмила Марушић
РеализаториТатјана Симовић, Радмила Марушић, Весна Сузовић, Слободанка Гашић Павишић
Општи циљевиУкључивање деце са развојним ризиком у образовни и васпитни процес; Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника
Специфични циљевиЕдукација васпитача и стручних сарадника за адекватан приступ деци са сметњама у развоју; Унапређење тимског рада у установи и сарадње са партнерима
Садржај и активности 1. Утицај различитих фактора (стимулативних и нестимулативних; подстицајних и отежавајућих) на рани развој детета. 2. Како препознати дете које има сметње у развоју и понашању (агресивна деца, екстремно немирна деца – хиперкинетички синдром, деца са поремећајем пажње – ADD, повучена пасивна, изолована деца, деца са поремећајем у психомоторном развоју, деца са проблемима у регулисању навика на чистоћу, поремећеним ритмом спавања и храњења, често болесна деца. 3. Значај повољне психосоцијалне климе у породици и предшколској установи као веома битан чинилац за развој детета. 4. Сарадња са родитељима деце која имају сметње у развоју. 5. Начини и облици сарадња предшколске установе, здравствене службе и локалне заједнице у функцији ефикасног помагања деци са сметњама у развоју. 6. Оптерећења и стресови васпитача и како се изборити са њима.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)