logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

566 Да у вртићу свако учи радосно и лако Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаОбразовање плус, Старца Милије 1/10, 11000 Београд
КоординаторСнежана Борисављевић, zana@deteplus.rs, 011/256-34-20, 063/853-31-67
АуториСнежана Борисављевић, Евгенија Јокановић
РеализаториСнежана Борисављевић, Евгенија Јокановић, Марија Белензада, Ранка Маринковић, Драгана Милић, Зоранка Берар, Милена Пјевић, Снежана Вујичић, Весна Белчевић, Мирјана Јелисијевић
Општи циљевиЈачање компетенција васпитача за подстицање сазнајног развоја деце уз поштовање њихове индивидуалности (темперамента, потреба, интересовања)
Специфични циљевиРазвијање вештина за комуникацију и рад са децом различитих темперамената и типа интелигенције, за стварање атмосфере инклузивности у групи
Садржај и активности 1. Теорија вишеструке интелигенције Хауарда Гарднера. 2. Вишеструка интелигенција и подстицање сазнајног развоја деце. 3. Успешна припрема за школу – развој координације и моторике. 4. Припрема за школу – припрема за писање и читање. 5. Темпераменти као начин реаговања. 6. Темпераменти код деце. 7. Атмосфера у групи. 8. Психолошки имунитет. 9. Активности за вежбање ритма, координације, моторике.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)