logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

565 Грађење на снагама детета Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, 11000 Београд
КоординаторЈованка Богданов, jovanka.bogdanov@mpn.gov.rs, 011/361-65-30, 063/835-32-54
АуториЈованка Богданов, Љиљана Маролт
РеализаториЈованка Богданов, Љиљана Маролт
Општи циљевиОвладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуализованог приступа ради пружања оптималне подршке развоју сваког детета
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да препознају и идентификују снаге сваког детета у специфичном контексту одрастања детета; Примена принципа дечјег развоја и учења у процесу развијања програма који полази од детета; Јачање компетенција васпитача за прилагођавање и обогаћивање програма у сусрет јединственим потребама сваког детета – развијање инклузивног приступа; Тимски рад у процесу развијања програма и јачања партнерства са родитељима
Садржај и активности 1. Контекст одрастања детета (Јуриј Бронфенбренер – еколошки модел развоја). 2. Вредновање и самовредновање (поглед на програм из перспективе детета, родитеља, професионалаца). 3. Креирање средине која подржава развој и учење сваког детета. 4. Карактеристике игровног материјала примереног развоју детета. 5. Портрет детета и персонализовани инвентар. 6. Стратегије за развијање подршке сваком детету у вртићу и породици. 7. Планирање распореда дневних активности – ритма дана. 8. Карактеристике дечјег развоја као полазиште у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног програма. 9.Идентификовање снага детета у функцији подстицања целовитог развоја. 10. Праћење дечјег развоја и напредовања. 11. Коришћење података о дечјем развоју за индивидуализовано планирање активности и пружање додатне подршке, посебно деци из осетљивих група. 12.Тимски рад васпитача и родитеља ради пружања оптималне подршке сваком детету.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)