logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

564 Говорне радионице Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, 11000 Београд
КоординаторРадмила Ивановић, podgora@ptt.rs, 011/252-33-20, 064/356-79-26
АуториРадмила Ивановић
РеализаториРадмила Ивановић
Општи циљевиУнапређивање говорних способности деце предшколског узраста оквиру целовитог психофизичког развоја
Специфични циљевиПримена радионица са понуђеним сценаријима у раду са децом; Процену како деца прихватају форму радионица, колико су говорно ангажована, коју употребу говора практикују; Уношење промена у даљем развијању програма на основу евалуације; Израда ауторских радионица са применом и увидом у процес одвијања рада; Методичка самопроцену васпитача о изведеним активностима. Крајњи циљ је промишљање и делање које води ка томе да говорне радионице за децу постану дечје говорне радионице
Садржај и активности 1. Основне поставке радионичарског рада. 2. Специфичности радионичарског рада са децом предшколског узраста. 3. Типови говорних радионица. 4.Анализа снимљених радионица у раду са децом. 5. Евалуација радионица (ефекти, параметри и индикатори). 6. креирање радионица и примена радионица. 7. Развијање говорних радионица (усложњавање и поједностављивање) сходно потребама деце и намери васпитача. 8. Нека искуства у раду са децом. 9. Евалуација семинара.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)