logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

562 Галерија као вртић Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПУ"Радосно детињство", Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторЗорица Лаковић, punsps@neobee.net, 021/661-05-28, 063/560-574
АуториЗорица Лаковић, Драган Јајић, Жељка Милановић, Стојана Зечевић, Тијана Палковљевић, Снежана Мишић, Александра Стефанов, Љубица Симоновић, Јована Милутиновић
РеализаториЗорица Лаковић, Драган Јајић, Жељка Милановић, Стојана Зечевић, Тијана Палковљевић, Снежана Мишић, Александра Стефанов, Љубица Симоновић, Јована Милутиновић
Општи циљевиОбезбедити доступност институција културе деци без обзира на социјалну, културну, религијску припадност, место боравка и сметње у развоју
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да друштвену средину користе за развој и учење деце; Проширивање дечјег искуства кроз естетски доживљај
Садржај и активности 1. Упознавање са основним полазиштима, значајем друштвене средине за развој и учење деце. 2. Врстe сарадње са друштвеном средином и добитима за дете. 3. Улоге у сарадњи (васпитача, стручних сарадника, родитеља). 4. Планирање сарадње са друштвеном средином (годишње, месечно, дневно). 5. Припремне и завршне активности у вртићу. 6. Сарадња са родитељима, начини, облици сарадње (активно укључивање родитеља). 7. Документација, портфолио за дете, документација групе, летопис вртића. 8. Уметност и дете, дечји ликовни рад, резултати и ефекти естeтско-образовних програма за децу. 9. Образовни програми у галерији (врсте и могућности). 10. Естетска анализа уметничког дела, мотиви, подстицаји за ликовне активности (тема, ликовни задатак, технике). 11. Упознавање са улогом, ресурсима, значајем и могућностима за развој сарадње са васпитно-образовним институцијама у локалној заједници (Галерија Матице српске). 12. Стицање знања у галерији о уметничком фонду и потребних вештина за самосталну реализацију специфичних програма. 13. Естетска процена дечјих ликовних радова насталих после посете галерији. 14. Евалуација програма.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)