logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

561 Вртић као центар добре комуникације Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаПредшколска установа „Галеб“, Извидничка 17, 12300 Петровац на Млави
КоординаторИвана Милановић, milanovicivana@open.telekom.rs; milanovicivana@gmail.com, 012/320-375, 064/867-99-77
АуториНевенка Аранђеловић, Ивана Милановић
РеализаториНевенка Аранђеловић, Ивана Милановић
Општи циљевиРазвој вештина успешне комуникације стварање квалитетног комуникацијског контекста вртић – безбедна и сигурна средина за учење и развој
Специфични циљевиСхватање значаја комуникације; Развој свести о сопственом понашању у социјалним односима; Развој вештина успешног решавања конфликата; Подстицање самопоштовања; Развој самопоуздања; Подстицање тимског рада; Побољшање атмосфере и међуљудских односа у колективу; Унапређивање сарадње породице и вртића
Садржај и активности 1. Комуникација (одређење, претпоставке успешне комуникације), проблеми у комуникацији (баријере и како их отклонити, трансакциона анализа, предрасуде). 2. Конфликти (одређење, најчешће понашање у конфликтима, узроци и типови конфликата, начини решавања конфликата). 3. Вештине корисне за решавање конфликата, асертивност (асертивно, дефанзивно и агресивно понашање). 4. Тимски рад (одређење, формирање и улоге у тиму, доношење одлука, фазе развоја, проблеми тимског рада). Сарадња породице и вртића (системски приступ, типови родитеља, облици, принципи и методе сарадње, родитељи као партнери и ресурси).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)