logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

560 Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социоемоционални развој детета Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаФилозофски факултет, Одсек за психологију, Др Зорана Ђинђића 2, 21100 Нови Сад
КоординаторИвана Михић, imihic@ff.uns.ac.rs, 021/458-948, 064/238-93-16
АуториИвана Михић, Олгица Стојић, Споменка Дивљан
РеализаториНеда Аврамов, Саманта Оковацки, Наташа Томић, Марија Станојевић, Љиљана Илић, Јована Бачић, Дејана Великић
Општи циљевиРазвијање модела адаптације деце у вртићу који ће детету обезбедити подстицајније услове за развој базиране на теорији афективне везаности; Развијање модела функционисања вртића као емоционалне сигурне базе за развој детета и породице; Јачање професионалних компетенција васпитног особља
Специфични циљевиУпознавање учесника са практичном применом теорије афективне везаности у периоду адаптације деце на јаслице и вртић; Упознавање учесника са сигурним и несигурним обрасцима афективне везаности –начини процене, чиниоци сигурности и вулнерабилност деце у контексту адаптације и развоја; Сензибилизација учесника да препознају типична понашања код деце која се именују као сигнална и упознавање са појмом контролног система бриге; Упознавање учесника са улогом васпитача у процесу формирања сигурне емотивне везе са дететом; Сензибилизација учесника за препознавање сопственог унутрашњег радног модела и ефеката на начин бриге о детету и рада са децом; Сазнавање о могућностима да вртић као институција постане емоционална сигурна база за дете и породицу; Подучавање о тимском укључивању свих актера у вртићу у пружању подршке детету и породици; Развијање потребних вештина код учесника које ће им омогућити да предвиде ток адаптације за поједину децу
Садржај и активности 1. Анализа типичних понашања из миљеа породичног оквира и именовање потреба које стоје иза тих понашања. 2. Анализа понашања деце у типичним ситуацијама у току адаптације и боравка у вртићу, препознавање потреба детета од родитеља и васпитача. 3. Упознавање појма афективне везаности детета и типовима афективне везаности. 4. Разматрање улоге васпитача и улоге УРМ у процесу формирања сигурне базе у односу васпитач–дете. 5. Усвајање вештина процене афективне везаности деце при поласку у вртић применом батерије инструмената и коришћењу добијених података у планирању, праћењу, посматрању деце и подизању нивоа сарaдње са породицом. 6. Анализа постојећих програма адаптације у вртићима и истраживање могућности одговора вртића на потребе детета и постане сигурна база за дете и породицу. 7. Рад на развоју могућности повезивања и сарадње значајних особа из предшколске установе ради јачања капацитета за подршку социоемоционалном развоју деце и развој сигурне афективне везаности код деце. 8. Релаксационе игрице за учеснике – енергизација. 9. Евалуација семинара
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)