logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

56 Медијација ми, родитељи и деца Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториОливера Ивановић, Јелена Вишић
РеализаториЈелена Вишић, Оливера Ивановић, Анка Ивановић, Саша Додић
Општи циљевиДа конфликтне ситуације које су појава у свакодневном раду у школама превазиђе кроз практиковање медијације
Специфични циљевиУнапређење знања и вештина о коришћењу медијације у школи и окружењу; Формирање медијаторског кутка у циљу мирног решавања конфликата у колективу и међу ученицима
Садржај и активности 1.Конфликт и начини решавања – радионица за препознавање и мирно решавање конфликта. 2.Сензибилизација учесника едукације за препознавање поступака за квалитетну комуникацију кроз активно слушање и медијацију (активно слушање као кључни елемент медијације). 3. Медијација и дефинисање корака у медијацији. 4. Развијање ефикасних метода у процесуирању медијације. 5. Фазе излагања и дефинисања проблема („олуја идеја“ и вежба „Купи ми, купи“ – разликовање жеље, потребе и емоције као кључни фактори конфликта). 6. Фазе проналажења решења (вежба „Стари фрижидер“ – циљ је да све има своју сврху). 7. Симулација целокупног процеса медијације и дискусија. 8. Евалуација семинара

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-20
Трајањедва дана (16 бодова)