logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

558 Виртуелни вртић Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУчитељски факултет Призрен, Немањина бб, 38218 Лепосавић
КоординаторСлавиша Петровић, slaki@medianis.net, 018/805-039, 064/198-15-83
АуториАлександар Милојевић, Славиша Петровић
РеализаториАлександар Милојевић, Славиша Петровић, Небојша Цветковић, Славољуб Величковић
Општи циљевиУсавршавање и образовање васпитача уз обезбеђивање вишег квалитета коришћења информационих технологија у раду са децом у предшколским установама
Специфични циљевиУтврђивање нивоа оспособљености васпитача за коришћење информационих технологија; Утврђивање колико и у које сврхе деца предшколског узраста проводе времена у коришћењу рачунара; Утврђивање могућности успостављања стандарда (у смислу интерних стандарда) за временско и садржајно оптерећење деце у коришћењу информационих технологија; Дефинисање обима и садржаја едукације васпитача који раде у предшколским установама
Садржај и активности 1. Психолошка радионица „Хоћу да будем хакер! “ 2. Испитивање ставова васпитача и друштвене средине о употреби ИКТ технологије у васпитању и образовању предшколске деце која живе у информатичкој ери. 3. Виртуелна бајковитост – савремени приступ бајкама као могућност васпитања деце и упознавања околине, апострофирајући безбедност деце. 4.Радионица „Дај ми ... један круг“ (оспособљавање за израду мултимедијалних интерактивних активности кроз игру или истраживање деце у предвиђеним активностима). 5. Деца сама решавају проблеме или се упознају са околином кроз интерактивну презентацију. 6. Радионица „Сајбер вртић“ – коришћење интернет сервиса за правилан избор садржаја као могућност организовања активности.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)