logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

557 Визуелно мишљење (ликовне активности у предшколскоj установи) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа „Радосно детињство“, Павла Симића 9, 21000 Нови Сад
КоординаторЖељка Милановић, zeljkamil@neobee.net, 063/561-361
АуториЖељка Милановић, Слобода Бодулић, Драган Јајић
РеализаториЖељка Милановић, Слобода Бодулић, Драган Јајић
Општи циљевиПроширити знања и искуства васпитача и мед. сестара у реализацији ликовних активности и унапредити њихове вештине у реализацији истих
Специфични циљевиЕдуковати и охрабрити васпитаче и мед. сестре у процесу формирања личног става и широког визуелног мишљења кроз ликовни израз; Проширити знања о очекиваним способностима деце предшколског узраста у области ликовног васпитања; Оспособити их да негују стваралачке и креативне потенцијале деце пружањем могућности за искуствена истраживања
Садржај и активности 1. Комуницирање ликовним језиком. 2. Ликовни елементи са практичним вежбама. 3. Методски поступци у раду са предшколском децом, повезивање ликовних активности са осталим врстама активности (рад са децом јасленог и старијег предшколског узраста). 4. Планирање ликовних активности (радионица). Практични рад – обликовање у простору; каширање. 5. Линија као ликовни елемент. 6. Припрема за почетно писање кроз ликовне активности. 7. Практичан рад – примена линије. 8. Графичке и предграфичке технике примерене предшколској деци. Практичан рад – гратаж, монотипија, картон штампа, вајање –глина. 9. Естетско процењивање дечјег цртежа. 10. Евалуација.
Циљна групастручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)