logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

556 Вештине вођења радионица – практична примена у раду са децом припремних група и у раду са родитељима Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПредшколска установа ''Радосно детињство'', Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторКатарина Мајкић, katarina.majkic@gmail.com, 021/689-76-88, 063/561-420
АуториКатарина Мајкић, Зоран Савески
РеализаториКатарина Мајкић, Зоран Савески, Мила Радовановић
Општи циљевиСтицање вештина вођења радионица; Упознавање са структуром радионице и техникама које се у радионици примењују у раду са децом и у раду са родитељима
Специфични циљевиУпознавање са специфичностима радионичарских техника које се користе у раду са децом и родитељима; Стицање вештина за интерактиван рад са групом
Садржај и активности 1. Шта су радионице. 2. Циљеви и задаци радионице. 3. Врсте радионица. 4. Врсте учења заступљене у радионицама (како уче деца, како уче одрасли). 5. Структура радионице. 6. Сценарио радионице. 7. Одређивање садржаја радионице. 8. Специфичности примене радионица у раду са децом, односно одраслима. 9. Креирање радионице. 10. Како структуирати радионицу за децу. 11. Како структуирати радионицу за одрасле. 12. Основне методе и технике радионица. 13. Врсте игара у радионицама. 14. Фацилитација. 15. Евалуација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника12-22
Трајањетри дана (20 бодова)