logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

555 Васпитање за креативност Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Ђирила и Методија 25, 18300 Пирот
КоординаторДанијела Видановић, pakadem@ptt.rs, 010/345-237
АуториТатјана Марковић
РеализаториДрагана Бранковић, Оливера Вуковојац, Жељко Марковић, Татјана Марковић
Општи циљевиУпознавање васпитача са феноменом креативности, и њихово оспособљавање за препознавање, неговање и адекватан рад на васпитању креативне личности
Специфични циљевиРазвијање сопствених креативних способности као предуслова за развој и испољавање креативних потенцијала деце (обезбедити деци добре узоре креативног понашања ); Развијање креативности као димензије мишљења-дивергентног мишљења, тражење што већег броја решења и њихове комбинаторике са претходним искуством; подстицати особине које ће очувати примарну креативност и стимулисати секундарне креативне процесе: аутономност, независност, спонтаност, маштовитост, радозналост, аутентичност, уживање у имагинативној игри; Обезбеђивање оптималних услова, повољне стимулативне средине у којој ће свако дете моћи да користи различита средства креативног израза: (реч, ритам, линију, покрет) развијајући индивидуалност, самопоуздање и самопоштовање; креативно вежбање које ће учити децу како да мисле – одбацујући устаљене начине мишљења и развијајући креативни став.
Садржај и активности 1. Програм семинара; Мишљење и креативност; 2. Како мењати праксу; креативно планирање. 3. Облици и методе рада; индивидуализација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)