logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

553 Адаптација деце уз активно учешће родитеља Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа „Радосно детињство“, Павла Симића 9, 21000 Нови Сад
КоординаторДијана Радојковић, zdmj@open.telekom.rs, 063/560-425
АуториДијана Радојковић
РеализаториМаја Вујановић, Жана Ердељан, Дијана Радојковић
Општи циљевиСензибилизација медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника за увођење родитеља у процес адаптације деце; Едуковање и припрема медицинских сестара, васпитача, стручних сарадника и директора за организовање адаптације деце уз учешће родитеља; Вежбе асертивне комуникације у сарадњи са родитељима. Посебна пажња посвећена је оспособљавању и унапређивању способности комуникације, као и оспособљавању за квалитетну и професоналну сарадњу са родитељима.
Специфични циљеви 
Садржај и активности 1. Проблеми на послу медицинске сестре, игра асоцијација. 2. Радионице „Семафор осећања“; „Родитељ у мојој васпитној групи“. 3. Презентовање програма адаптације деце уз учешће родитеља (организација, припреме, избор активности). 4. Садржаји рада са децом и родитељима током прве, друге и треће недеље боравка. 5. Представљање концепције првог родитељског састанка (припрема за евалуациони родитељски састанак, самоевалуација). 6. Евалуација (поређење очекивања учесника у односу на закључке).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)