logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

552 Адаптација – индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Горичка бб, 11300 Смедерево
КоординаторСлободанка Радосављевић, baptaedu@gmail.com, 026/615-139, 064/160-83-95
АуториДушанка Стојковић, Весна Дасукидис
РеализаториДушанка Стојковић, Весна Дасукидис
Општи циљевиПодизање нивоа професионалних компетенција васпитача теоријским и практичним знањима о процесу адаптације детета и породице
Специфични циљевиОспособљавање за откривања и уважавање особености детета и породице и грађење партнерских односа са родитељима у планирању и реализацији адаптације
Садржај и активности 1. Шта подржава емоционални развој (разрада стратегије подршке и охрабрења за свако дете). 2.Шта отежава процес адаптације (адаптација на вртић – за кога све – за децу , за родитеље за медицинске сестре, васпитаче, колико познајемо дете, развијање стратегија за подржавање сваког детета, индивидуализација адаптације, развојно схватање адаптације). 3. План акције – активно укључивање родитеља и брижљиво планирање сваке фазе у процесу адаптације (фаза пре поласка – шта све можемо да урадимо пре поласка деце у вртић; фаза поласка – континуиран пријем; стварање услова за дететову иницијативу; начини подршке и охрабривања ... Фаза боравака – дететове емоције као покретач активности – сада и овде заједничко планирање родитеља и васпитача; заједничке игре и активности деце, родитеља и васпитача; заједничка евалуација (родитељи и васпитачи).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)