logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

551 «Интеракција за дете» –програм за оснаживање социо-емоционалних компетенција деце предшколског узраста Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаПУ "Бошко Буха", Блок Саве Ковачевића 8, 21460 Врбас
КоординаторБојана Јоцовић, boja109@yahoo.com, 021/705-100, 064/219-28-40
АуториАлександра Јовановић Мађар
РеализаториAлександра Јовановић Мађар, Бојана Јоцовић
Општи циљевиПодстицање развоја социо-емоционалних компетенти код деце предшколског узраста; Ширење самоспознаје; Сагледавање социо-емоционалног статуса детета на предшколском узрасту
Специфични циљевиЈасније разумевање себе и сопственог понашања; Јасније разумевање дечијих понашања; Препознавање и учвршћивање афирмативних начина функционисања
Садржај и активности 1. Анализа развоја личности (структурални и функционални приказ). Анализа структуре личност. Постер – презентација, анализа упитника. Провера усвојеног кроз увежбавање препознавања активирања одређених делова личности у себи, извештавање. 2. Четири начина понашања која се испољавају у свакодневном животу и раду са децом. Предавање. Повезивање излагања са индивидуалним приказима и примерима из свакодневног искуства који омогућују учесницима да јасније разумеју себе и своје понашање. Раздвајање учесника програма у мале групе (до 5 учесника) са циљем провере разумевања новог материјала, вежба: цртање личних профила. 3. Повезивање начина понашања одраслих са начинима на које они реагују на дететова осећања. Мини-предавање о емоционално-васпитним стиловима. Акценат излагања на идентификацији последица различитих емоционалних стиловa по емоционални развој детета. Учесници наводе примере из своје праксе. 4. Емоционално васпитање – дефиниција и примена. Кратко предавање о стилу емоционалног васпитања који уважава и вреднује дететова осећања, а који дете учи како да се руководи својим осећањима у разним околностима. „5 корака у емоционалном васпитању“ - експланација у комбинацији са приказом тест-ситуација из приручника „Помозите детету да разуме своја осећања“. Сумирање утисака и извођење закључака. 5. Улога подстицања у развоју емоционалне компетенције и самопоштовања код детета предшколског узраста (повезаност подстицања и емоционалне компетенције). Прикази подстицајних начина који доприносе оснаживању емоционалне компетенције. Препознавање и навођење подстицајних начина које учесници користе у својој пракси, поређење са новоприказаним начинима.Кратко предавање о врстама и правилима подстицања уз активно учешће учесника који поткрепљују предавање навођењем примера из личног искуства и искуства у раду са децом. Препознавање важности подстицаја у раду са децом и њихово довођење у везу са начинима који доприносе емоционалном развоју детета. Повезивање праксе са теоријским излагањем кроз вежбу – илустративни прикази из праксе (индивидуални рад или рад у малим групама, у зависности од броја учесника) Дискусија о могућности примене ново-приказаних начина подстицања са циљем унапређења самопоштовања детета и његове емоционалне писмености. 6. Упознавање учесника са специфичностима развојних фаза кроз које пролази дете од рођења до шесте године, са освртом на динамику развоја емоционалне компетнције код деце од друге до шесте године. Предавање: рад у малим групама или рад у пару, у зависности од укупног броја учесника. Приказ случајева из праксе; примери из радних листова и приручника. Извештавање, анализа. 7. Питања (учесника) и одговори (аутора) о случајевима из праксе.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника22-30
Трајањедва дана (16 бодова)