logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

550 „Изговор без муке“ сарадња васпитач – родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПУ ''Бамби'', Јосипа Крамера 19, 25230 Кула
КоординаторЉиља Бобић, bsuncica@gmail.com, 025/729-990, 064/803-86-33
АуториЉиља Бобић, Данијела Петровски, Емилија Костић, Мирјана Чапко
РеализаториЉиља Бобић, Данијела Петровски, Мирјана Чапко
Општи циљевиЈачање сарадње васпитач–родитељ–у циљу превенције, раног уочавања одступања и стимулативног рада
Специфични циљевиПодстицање: процене и документовања артикулације, вежби говорних органа и говорних игрица у пракси, доброг говорног модела, вршњачке стимулације
Садржај и активности 1. Значај језика, говора и комуникације. 2. Фактори који утичу на пораст броја деце са неправилним изговором. 3. Утицај различитих говорних модела 4. Разлози који актуелизују деловање на плану побољшања изговора гласова. 5. Настанак гласа и говора. 6. Механизми говора. 7. Говорни органи. 8. Вежбе говорних органа. 9. Процена спретности говорних органа – логомоторика. 10. Правилан изговор гласова – артикулација. 11. Примена инструмената у пракси – документовање (процене квалитета артикулације). 12. Подела гласова по месту творбе. 13. Поставка говорног апарата у функцији произвођења жељеног гласа. 14. Норме изговора. 15. Васпитач и родитељ у адекватном постицају детета у говорном развоју. 16. Предлог говорно-језичких вежби.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)