logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

55 Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаДруга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, 34000 Крагујевац
КоординаторИван Кaрадарeвић, yullunga@yahoo.com, 034/341-398, 042/915-970
АуториЈелена Петровић Десница, Снежана Грујић, Зоран Сретеновић, Мила Тодоровић
РеализаториЈелена Петровић Десница, Снежана Грујић, Зоран Сретеновић, Мила Тодоровић
Општи циљевиОснаживање педагошких и административних компетенција наставника/paзредног старешине за проблеме изазване
Специфични циљевиНаставник оспособљен да унапреди безбедност и сигурност ученика у школи; Да пружи подршку ученицима да изађу из ситуације насиља и поступи у складу са законом
Садржај и активности 1. Појам, врсте и облици насиља(злостављања, занемаривања и експлоатације). 2. Ученици – жртве, починиоци и посматрачи. 3. Најчешћи феномени у групи – одељењу. 4. Улога разредног старешине у превенцији, препознавању, заустављању и сузбијању насиља у одељењу. 5. Примена постојеће законске регулативе (Националне стратегије; Закон о основама система образовања и васпитања; Општи и Посебан протокол o заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно–васпитним установама; Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама, локални акциони планови, међусекторски протоколи и друго).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (12 бодова)