logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

548 Управљање одељењем и наставом путем e-learninga у ванредним ситуацијама Компетенцијa: K4
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
КоординаторЈован Сандић, so.sandic@gmail.com, 021/442-352, 060/020-27-40
АуториСлободан Попов, Жарко Брауновић, Сандић Јован
РеализаториСлободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Иван Лубурић, Звонко Гашпаровић, Андреј Трифковић
Општи циљевиЦиљ је да се у ванредним ситуацијама применом савремених медија и технологија одржи део наставе како би се умањио губитак у реализацији наставе
Специфични циљевиЦиљ је да савладају знања потребна за адекватну употребу система за удаљено учење, уз приступ из угла предавача и администратора курса
Садржај и активности Тема 1: Употреба система за учење на даљину; Полазник се поставља у улогу ученика, улогу, креатора курса и предавача. Креирање курса, додавање корисника и садржаја, избор и праћење активности, комуникација. Организација материјала. 2. Израда интерактивних лекција и електронских тестова. Програм за израду електронских тестова, интеграција мултимедијалних садржаја, планирање и креирање тестова. Обједињавање у целину садржаја интерактивних лекција и примена. 3. Конципирање садржаја за системе за удаљено учење према стандарду SCORM. Концепција садржаја за једну наставну јединицу у складу са стандардом SCORM. Основе стандарда SCORM и алати за израду онлајн и offline материјала. Напредна администрација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.