logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

547 Унапредимо своју наставну праксу: Могућности израде и примене образовног филма у настави Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за образовну технологију, д.о.о., Звечанска 54/17, 11000 Београд
КоординаторАнгелина Страхињић, s_angelina@ikomline.net, 063/811-38-08
АуториМладен Вилотијевић, Андријана Шикл, Владан Младеновић
РеализаториАндријана Шикл, Владан Младеновић, Предраг Спасојевић
Општи циљевиТеоријско и практично оспособљавање наставника за израду и примену образовног филма у настави ради подизања ефикасности наставе и учења
Специфични циљевиОспособљавање наставника за организовање савремене наставе у којој наставници са ученицима и сами ученици израђују и примењују образовне филмове
Садржај и активности 1. Образовни филм и концепт савремене наставе (императиви савремене наставе и одлике образовног филма). 2.Интегрисање образовних филмова у иновативне моделе рада. 3.Дидактичке вредности примене филма у настави. 4. Могућности примене образовног филма. 5.Примена образовног филма у методичким оквирима приликом артикулације наставног часа. 6.Могућност примене образовних филмова у програме основне школе. 7.Извори и садржаји за креирање образовних филмова. 8. Основни захтеви за снимање, обраду и монтажу образовног филма.9. Различите могућности и начини израде образовног филма (Windows Movie Maker, Photo story...).10.Употребасервиса Youtube,Teacherstube,…11.Конвертовање, видео-материјала и дистрибуција филмова на интернету, компакт-дисковима, мобилним телефонима и сл. 12. Евалуација постигнућа ученика у настави обогаћеној израдом и применом образовног филма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.