logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

546 Трећа међународна конференција гимназија 3к ( култура-комуникација-компјутер) Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаГимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, 21100 Нови Сад
КоординаторРужица Вукобратовић, rvukobratovic@gmail.com, 021/457-233, 063/105-11-30
АуториРужица Вукобратовић
РеализаториРужица Вукобратовић, Ђурђица Такачи, Катица Дармановић, Татјана Пејовић-Себић, Миланка Деман, Кристина Вукелић
Општи циљевиЦиљ пројекта је да покаже путеве и могућности подизања нивоа наставног процеса који се презентује помоћу техничко-технолошке базе Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, да инвентивним радовима укаже на решавање актуелних проблема на свим нивоима комуникацијско-информатичких система, да се прикажу могућности интердисциплинарне повезаности, мултимедијалне корелације која треба да постане основа савременог образовања. То су услови који могу да обезбеде квалитетан ниво комуникације са и без компјутера у настави, учење на даљину у коме ће доминирати субјекатска улога ученика и саветодавна улога наставника.
Специфични циљевиУ мултикултуралној и вишенационалној средини којој припада Гимназија „Исидора Секулић“ могуће је лакше приказати путеве и аспекте који су у складу са захтевима савремене наставе, методичких иновација усклађених са информатичким и културолошким помацима, формулишу се специфични задаци Конференције који залазе у области културе, информатичких система и квалитетне комуникације. Сваки од ова три елемента око себе окупља низ перформанси које се налазе у свакодневном образовном процесу.
Садржај и активности 1. Комуникација - теоретски радови тематски везани за проблеме комуникацијских система применљивих у образовном систему, медијска писменост као полазна тачка теоријских промишљања, имплантација медијских производа (преузетих или креираних за потребе наставе), креативна употреба медија у свакодневном наставном процесу и селектовање квалитетних медијских производа и упућивање учесника на коришћење таквих извора за рад. 2. Култура – излагања теоретских радова везаних за културне феномене у свим областима васпитно-образовног процеса помоћу којих се могу олакшати пријем и разумевање основа свеколиких културних процеса, приближити ученицима најбитније аспекте културе који су наставним садржајима предвиђени и мултидисциплинарним приступом створити темељ за изградњу аналитичко-синтетичких судова. 3. Компјутер – теоретски радови који презентују садашње стање у области информатичких система и могућности њихове примене у настави, радови који се баве информатичком писменошћу као основом за решавање културних и комуникацијских проблема у наставном процесу, као и радови који се фокусирају на специфичне теме из области методичких приступа наставним садржајима. 4. Практичан рад; Дискусија о реализованим часовима. 5. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)